header img

Παρουσιάσεις Βιβλίων

Αιγαίο & Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Σύγχρονες προκλήσεις & προοπτικές εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Auditorium, Σίνα 2-4, στην Αθήνα, θα γίνει παρουσίαση βιβλίου με θέμα: «ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Σύγχρονες προκλήσεις & προοπτικές εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων».

Η Πρόσκληση και  το Δελτίο Τύπου της παρουσίασης.

Θέματα Υδατικής και Οικολογικής Πολιτικής

Νέο σύγγραμμα του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιου Κ. Στουρνάρα, από τις Εκδόσεις Δίαυλος.

Book Stournaras 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Μιχαήλ Σκούλλου, Πρόλογος Γεωργίου Σούλιου, Πρόλογος Στάθη Γιώτα., Πρόλογος συγγραφέα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για το ρόλο του νερού / Νερό και ανάπτυξη / Από το πρωτόγονο χωριό στις μητροπόλεις / Κεντρικός ρόλος του νερού / Νερό και έμβια ύλη / Γη: Υδάτινος Πλανήτης / Κατανάλωση νερού, δείκτης ευημερίας / Ανησυχία για το μέλλον
2. ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ
Ειδικές μορφές: Ερημοι – Ερημοποίηση / Οι έρημοι / Τα απολιθωμένα νερά / Τα κρυμμένα νερά / Η ερημοποίηση / Υγρότοποι / Συνήθεις μορφές υδατικών σωμάτων / Υπόγειες μορφές / Επιφανειακές μορφές / Θέματα υδατικής και οικολογικής πολιτικής
3. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Βασικές οικολογικές αρχές / Θεμελιώδης αρχή της Περιβαλλοντική Υδρολογίας / Νόμοι «του ελαχίστου» και «της ανοχής» / Πυρκαγιές και γεωλογική-υδρολογική εξέλιξη / Η διακυβέρνηση των οικοσυστημάτων
4. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χαρακτηριστικά, κόστη και αξίες υδατικού δυναμικού / Η ταξινόμηση των υδατικών πόρων / Υπάρχουσα κατάσταση υδάτινων αποθεμάτων στην Ελλάδα / Η ιδιωτικοποίηση του νερού / Υδρολογικές έννοιες και η περιβαλλοντική τους πλευρά / Τα υδατικά αποθέματα / Τα υδατικά ισοζύγια / Υπόγειοι υδατικοί πόροι / Τα υπόγεια νερά στη σύγχρονη υδατική οικονομία / Το υπόγειο νερό στον αναπτυσσόμενο κόσμο / Επιπτώσεις δραστηριοτήτων στα υπόγεια νερά / Ιστορική εξέλιξη των υπογείων υδατικών πόρων / Υπόγεια νερά και περιβάλλον / Η διπλή θεώρηση του νερού / Τα υποεπιφανειακά νερά / Περιβαλλοντικός σχολιασμός / Η κατάσταση στη Μεσόγειο / Υδρολογικός κύκλος και γεωγραφία / Υδρολογία και Υδρογεωλογία στη Μεσόγειο / Γενική υδατική κατάσταση / Σύγχρονες πλευρές ανανεώσεως υδατικών πόρων / Οι νέες πηγές υδροληψίας / Η οικονομία και ο περιορισμός στις χρήσεις
5. H YΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενικά / Πλευρές και μνήμες «υδροσχιζοφρένειας» / Η φιλοσοφία των υδραυλικών διευθετήσεων / Υδατικός σχεδιασμός και διαχείριση / Η εφαρμογή των υδατικών διαχειρίσεων / Η πρακτική των υδατικών διαχειρίσεων / Οι ολοκληρωμένες υδατικές διαχειρίσεις / Υδατική διαχείριση, συνεργασίες και συνέργειες / Ανταπόκριση στις ανάγκες περιοχών με λειψυδρία / Η κατάσταση στην Ελλάδα / Ποιοτική υδατική υποβάθμιση /Οι υδρογεωτρήσεις / Χρήσεις νερού στην Ελλάδα / Το νομοθετικό πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους / Ο συνήγορος του Πολίτη / Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον / Ernst von Weizsäcker ''Factor 4''
6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
Γενικά / Κύριες ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις των υδατικών συστημάτων / Διάθεση εκροών αποβλήτων / Ειδικοί σχετικοί χαρακτήρες της υπόγειας υδροφορίας / Επιπτώσεις αποβλήτων στα νερά / Υφαλμύρωση παρακτίων υδροφορέων / Γενεσιουργές αιτίες. Αντιμετώπιση του προβλήματος / Οι παράκτιοι υδροφορείς / Οι υποθαλάσσιες και παράκτιες πηγές / Μόλυνση-ρύπανση των υδατικών συστημάτων / Τρωτότητα των υδατικών σωμάτων και συστημάτων / Η συμπεριφορά των ρύπων στα υδατικά συστήματα / Υπεδαφική συμπεριφορά χημικών και βιολογικών ρύπων / Η εκτίμηση της τρωτότητας των υπογείων νερών / Οι ιδιαιτερότητες του καρστικού μέσου / Δεδομένα και παρουσίαση των χαρτών τρωτότητας / Χαρακτηριστικά πηγών ρυπάνσεως / Μεταφορά ρύπων στο υδατικό περιβάλλον / Η υδροδυναμική διασπορά / Η περιμετρική προστασία των υδροληψιών / Γεωλογικό πλαίσιο έρευνας / Υδρογεωλογικό πλαίσιο έρευνας
7. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Γενικά / Η πρωτοβουλία TARM / Ο ρόλος των εθνικών νομοθεσιών / Τα προγράμματα ISARM και INWEB / Χαρακτηριστικά των υπογείων διασυνοριακών νερών / Παράγοντες υδατικών πιέσεων / Συμπεράσματα / Το Πρόγραμμα Νέστος/Mesta / Το Πρόγραμμα Δρίνος / Η Διαδικασία Petersberg και η Διακήρυξη των Αθηνών / Το Πρόγραμμα του Δρίνου / Συμπεράσματα / Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής / Losing Paradise / Υδροηγεμονία / Οι παράγοντες της Υδροηγεμονίας..Η φύση της Υδροηγεμονίας / Η πολιτική οικονομία / Υδροηγεμονία και διεθνής νομοθεσία / Υδροηγεμονία και Διεθνής Υδατικός Νόμος. Κενά ισχύος και νόμου / Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια / Νερό και πόλεμος / Το νερό στη γενικότερη πολιτική σκηνή
8. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Κλιματική αλλαγή και υδατικά σώματα και συστήματα / Εκτιμήσεις μεταβολών των υπογείων νερών / Συμπεράσματα / Η κλιματική αλλαγή και τα υδατικά σώματα / Κλιματική αλλαγή και Μεσόγειος. Πιθανές απειλές και απαντήσεις / Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως / Η Εκθεση STERN / Η Εκθεση της Ε.ΜΕ.Κ.Α / Η Ε.ΜΕ.Κ.Α. ΙΙ
9. ΕΠΙΜΥΘΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN: 978-960-531-309-8

Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη-Περιβάλλον-Πολιτισμός

Νέα έκδοση από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου με τίτλο Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη-Περιβάλλον-Πολιτισμός, με συγγραφείς τους γεωλόγους Γεώργιο Κωνσταντίνου & Ιωάννη Παναγίδη.

Cyprus Geology-220

Οι δυο συγγραφείς με μοναδική γλαφυρότητα, με τρόπο απλό και παραστατικό περιγράφουν και παρουσιάζουν με πανοραμικές αλλά και σπάνιες φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου καθώς και τις γεωλογικές διεργασίες οι οποίες δημιούργησαν ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες μικροκλιματολογικές συνθήκες, γόνιμα εδάφη, καλυμμένα με πυκνά δάση και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και υδρογονάνθρακες, ένα νησί με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον για ανθρώπινη διαβίωση, πολιτιστική δημιουργία και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Ίσως να μην υπάρχει άλλο μέρος στη γη όπου η γεωλογία αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα όχι μόνο στη διαμόρφωση του φυσικού του περιβάλλοντος, αλλά και στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική του εξέλιξη τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους.

Το βιβλίο αποτελείται από 376 σελίδες περιλαμβανομένης της Bιβλιογραφίας και το Γλωσσαρίου. Εκτός από, τον Χαιρετισμό του Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και τον Πρόλογο των συγγραφέων, το βιβλίο διαχωρίζεται σε 11 κεφάλαια: την Εισαγωγή, τη Γεωγραφική Θέση και Φυσικά Χαρακτηριστικά, τις Προγενέστερες Γεωλογικές Εργασίες, τη Γεωλογία, την Ανύψωση της Κύπρου και την Παλαιογεωγραφική της Εξέλιξη, τον Εποικισμό από τα Πρώτα Ζώα και Φυτά, τους Γεωκινδύνους και τις Φυσικές Καταστροφές, τους Ορυκτούς Πόρους, τους Υδατικούς Πόρους, τους Υδρογονάνθρακες και τον Επίλογο.

Το βιβλίο είναι ένα εξαίρετο επιστημονικό σύγγραμμα για τους γεωεπιστήμονες αλλά και για πολλές άλλες ειδικότητες όπως ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωπόνους, μεταλλειολόγους, υδρολόγους, γιατρούς για την εξέλιξη της ιατρικής και της φαρμακολογίας στην Κύπρο, δασκάλους, καθηγητές Μέσης Παιδείας και Πανεπιστημίων για σκοπούς διδασκαλίας μαθητών και φοιτητών και τέλος για κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει την Κύπρο.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για το βιβλίο θα βρείτε στον ιστότοπο www.boccf.org, από όπου μπορείτε και να το παραγγείλετε. Στην Ελλάδα διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ Α.Ε. και τα βιβλιοπωλεία του ΜΙΕΤ.

ISBN-13: 978-9963-42-940-0

Geoheritage in Europe and its Conservation

Η πρόσφατη καλαίσθητη έκδοση της ProGEO (Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς) Geoheritage in Europe and its conservation, είναι ένα επίτευγμα που υλοποιήθηκε μετά από πολλά χρόνια προσδοκιών και σχεδιασμού (συνημμένο διαφημιστικό)

Geoheritage

Είναι αφιερωμένο στον Gerard Gonggrijp από την Ολλανδία, πρωτοπόρο στη γεωδιατήρηση που πρότεινε αυτό το βιβλίο ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πέθανε δυστυχώς νωρίς και δεν είδε το έργο τελειωμένο. Το βιβλίο, το πρώτο πόνημα του είδους, έχει εργασίες από 37 χώρες και δίνει μια θεώρηση των πραγμάτων σχετικά με τη γεωδιατήρηση στην Ευρώπη.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για το βιβλίο θα βρείτε στον ιστότοπο www.progeo.se, από όπου μπορείτε και να το παραγγείλετε.

ISBN-13: 9788242624765